Υπηρεσίες

icon2

Αντλήσεις υδάτων

Διαθέτουμε αντλητικά μηχανήματα με υψηλή δυνατότητα άντλησης από υπόγειους χώρους και γκαράζ.
Συγκεκριμένα, αντλούμε ακάθαρτα ή όμβρια ύδατα ακόμη και από βάθος 10 μέτρων.

Προληπτικοί καθαρισμοί αποχετευτικών δικτυών

Αναλαμβάνουμε προληπτικούς - τακτικούς καθαρισμούς αποχετευτικών δικτύων με πιεστικό μηχάνημα νεροβολής, επιτυγχάνοντας έτσι τον πλήρη καθαρισμό των αγωγών από λύπη (πουρί), άλατα, ρίζες κ.α.. Ο προληπτικός καθαρισμός μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης έκτακτων βουλωμάτων των αποχετεύσεων, που συνήθως έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα (πλημμύρες).

icon3
icon4

Εκκενώσεις - Καθαρισμοί Στεγανών Βόθρων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκκένωσης, καθαρισμού και πλυσίματος στεγανών, ενώ ασχολούμαστε και με τη συντήρηση και τον καθαρισμό αντλιών ακάθαρτων, σε στεγανούς βόθρους υπόγειων χώρων.

Συντηρήσεις Αποχετευτικών Δικτύων

Αναλαμβάνουμε την τακτική συντήρηση του δικτύου της αποχέτευσης του χώρου σας, καθώς και την πλήρη κάλυψη σε περιπτώσεις έκτακτων προβλημάτων. Το είδος της συντήρησης (μηνιαία, δίμηνη, τρίμηνη, εξάμηνη) και η τιμή καθορίζονται έπειτα από την επίσκεψη του συνεργείου μας.

icon5
icon1

Επισκευές - Κατασκευές Αποχετευτικών Δικτύων

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους και αξιόπιστους τεχνικούς και σας παρέχουμε υπηρεσίες αντικατάστασης προβληματικών αγωγών αποχέτευσης. Αναλαμβάνουμε, επίσης, την εξολοκλήρου κατασκευή καινούργιου αποχετευτικού δικτύου.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Τηλέφωνο Άμεσης Εξυπηρέτησης: 6978 881 008